Trhací práce

Naše zkušenosti s trhací technikou trvají více jak 40 let.

Jsme schopni pro Vás zajistit kompletní trhací práce včetně vypracování projektové dokumentace, vyřízení povolení, zajištění vrtání, dopravy výbušnin, provedení vlastního odstřelu. 

Provádíme trhací práce při povrchové těžbě hornin, na stavbách, při ražbě štol a tunelů, při demolicích stavebních objektů, provádíme odstřely továrních komínů,  hloubení studní a sklepů, inženýrských sití, dopravních staveb. Dále také čištění koryt řek, trhací práce v jeskyních, odstřely pařezů, nadměrných bloků hornin, trhací práce při mimořádných událostech.

Provádíme rozpojování skal i pomocí nevýbušných technologií.

Poradenská činnost, technická podpora při provádění trhacích prací.   

Oprávnění pro trhací práce máme v těchto oborech:

Trhací práce malého rozsahu:

( trhací práce při povrchovém dobývání, stavební práce a destrukce, trhací práce ve speleologii, trhací práce pro vrtné a geofyzikální práce ).

Trhací práce velkého rozsahu:

( trhací práce na stavbách, destrukce, trhací práce pro při povrchovém dobývání )

 

 

Průběžně jsme se podíleli samostaně nebo jako zaměstnanci na těchto významných akcí: např. trhací práce při výstavbě silničního obchvatu kolem Prahy, kamenolom Mokrá, ražba chodby ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, destrukce komínů ve Strojírnách Uherský Brod, demolice chladících věží ve Zlíně, likvidace následku havárie mostu ve Studénce v roce 2008 pro HZS Provádíme smluvní poradenství při trhacích prací pro HZS, přednášky pro VUT Brno Fast. 

Realizovali jsme pyrotechnické efekty pro film Projekt 44.  

Na akci Military fest ve Skřípově jsme v letech 2013, 2014 a 2015 realizovali pyrotechnické efekty v bitvách. https://www.youtube.com/watch?v=AQtev6sLC90

Pyrotechnické efekty na akci Military Fest Olomouc v letech 2018, 2019. 

Nedávno realizované akce: 

Trhací práce při řazbě štoly kanalizačního sběrače v Ostravě - Radvanicích.

Trhací práce při pokračovacím průzkumu v Javoříčských jeskyních (ZO ČSS 7-09 Estavela)

 

Trhací práce při průzkumu jeskyní v Ludmírovksém kamenolomu (ZO ČSS 7-03 Javoříčko)  

Odstřel továrního komínu ve Šternberku (Excalibur army a.s.)

 https://www.youtube.com/watch?v=EBEpZ4Y71gE

Odstřel komínu a železobetonových patek v Moravské Třebové (Stavební firma Miroslav Lopour). 

Optimalizace trhacích prací při ražbě dálníčního tunelu Považský Chlmec. Žilina, Slovensko. (  HOCHTIEF CZ a.s.)

Technická pomoc při průtlaku kanalizace při akci Čistá řeka Bečva v obci Huslenky. (Porr a.s.)  

Odstřel továrního komínu v Přerově v závodu PRECHEZA. Komín byl 65m vysoký, celková nálož byla 10kg trhaviny a 122ks elektrických rozbušek.  

V roce 2014 jsme prováděli trhací prace při ražbě štol v obci Nejdek (Porr a.s.)

V roce 2013 jsem prováděli:

Trhací práce při dostavbě kanalizace Mnichovo Hradiště (Porr a.s.)

Trhací práce při ražbě drenážní štoly VD Šance (Porr a.s.)

Aktuálně provádíme:

Spolupracujeme se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Speciální stavby 

 

 

Rozcestník